خبر خبر

برگزاري چهارمين جلسه ستاد اقامه نماز
چهارمين جلسه ستاد اقامه نماز فرودگاه در 19 آذرماه برگزار گرديد .
جهت برگزار شدن هر چه با شکوهتر اقامه نمازدر فرودگاه شهرکرد ،  چهارمین جلسه این کمیته درمورخ 19 آذرماه  با مطرح شدن پیشنهادات جدید توسط اعضاء کمیته جهت اجرایی شدن برگزار گردید .
-------------------------------------
نظرات
کلمات واژه نامه

اخبار مرتبط اخبار مرتبط