خبر خبر

اولين دوره آموزشي استاني پهبادها و اصول ايمني پرواز و مقررات هوايي فرودگاه شهرکرد
اولين دوره آموزشي استاني پهبادها و اصول ايمني پرواز و مقررات هوايي فرودگاه شهرکرد
اولین دوره آموزشی استانی فناوری پهباد اصول ایمنی پرواز و مقررات هوایی فرودگاه شهرکرد با حضور دکتر سعیدی دبیر کاارگروه پهبادهای نظامی کشور و مسئولین استانی
-------------------------------------
نظرات
کلمات واژه نامه

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد