خبر خبر

قدرداني از پرسنل واحد ايمني و آتش نشاني
قدرداني از پرسنل واحد ايمني و آتش نشاني
همزمان با فررسیدن 7 مهر روز آتش نشانی و ایمنی  جناب آقای مهندس سلیمی مدیر فرودگاه شهرکرد به همراه معاون و دیگر همکاران  فرودگاهی در جمع پرسنل واحد ایمنی و آتش نشانی حاضر شدند و از زحمات کارکنان این واحد در طول یک سال گذشته تقدیر و تشکر به عمل آوردند .
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط