خبر خبر

در بازديد از فرودگاه کرمان:
ابراز رضايت اسفندياري از عمليات حج فرودگاه کرمان
مديرکل فرودگاه‎هاي استان کرمان گفت: قائم مقام مديرعامل شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران در امور فرودگاه‎ها در بازديد از فرودگاه کرمان از روند اعزام و پذيرش حجاج در اين فرودگاه ابراز رضايت کرد.

به گزارش روابط‎عمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، علی قاسمزاده، در رابطه با این بازدید که سهشنبه 13 شهریور انجام شد، گفت: آقای اسفندیاری که به همراه آقایان فیروزیپور، مدیرکل حراست و رضوی، سرپرست عملیات حج شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران از فرودگاه کرمان بازدید میکرد پس از استقبال از ورود گروهی از حجاج که از سفر حج بازگشته بودند از روند خدمترسانی به حجاج و مستقبلین و امکانات فراهم شده برای رفاه حال آنها بازدید و ابراز رضایت کرد.

وی با اشاره به اینکه در این بازدید پروژههای در دست اجرای فرودگاه کرمان نیز مورد نظارت و بررسی قرار گرفت، گفت: علاوه بر پروژه احداث باند جدید فرودگاه کرمان، روند نصب دستگاه کمک ناوبری DVOR /DME مورد بازدید قرار گرفت و بر لزوم سرعت دادن به پروژه ساخت باند تأکید شد.

قاسمزاده در مورد پیشرفت باند توضیح داد: باند جدید تا 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و لایه تثبیت بستر 100 درصد اجرا شده و لایه اول و دوم زیراساس نیز تا 2700 متر به طور کامل اجرا شده است و 1000 متر اول باند نیز قیرپاشی و آماده اجرای آسفالت بلک بیس است که در صورت رفع مشکل توزیع قیر در کشور و فراهم شدن امکان تأمین قیر به زودی آسفالتریزی آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: برای نصب دستگاه کمک ناوبری DVOR/ DME نیز فندانسیون سایت آن انجام شده و کانترپوز و کانکس نیز نصب و برق‎رسانی به سایت انجام شده است و آماده هستیم که شرکت پیمانکار دستگاه را نصب و راه‎اندازی کند.

مدیرکل فرودگاههای استان کرمان در مورد پروژههای آتی این فرودگاه گفت: مرحله اول مناقصه پروژه توسعه و بهسازی ترمینال داخلی انجام شده است و با مشخص شدن برنده مناقصه به امیدخدا ظرف دو تا سه ماه آینده عملیات آغاز خواهد شد. برای احداث ترمینال خارجی نیز در مرحله تعیین مشاور و سرمایهگذار هستیم.

وی افزود: همچنین در حال بهسازی کل فرودگاههای استان کرمان هستیم و خرید، نصب و راهاندازی دوربینهای مداربسته این فرودگاهها نیز در دست اقدام است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط