خبر خبر

به روز رساني و نصب و راه اندازي سيستم کنترلي روشنايي سطوح پروازي فرودگاه شهرکرد
به روز رساني و نصب و راه اندازي سيستم کنترلي روشنايي سطوح پروازي mimic touch screen فرودگاه شهرکرد توسط متخصصين تجهيزات فرودگاهي شهرکرد و ستاد فرودگاه شهرکرد
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد