خبر خبر

بازديد آقاي تقي زاده معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازي از فرودگاه شهرکرد
برگزاري جلسه با موضوع نقش مديريت شهرسازي در توسعه حمل و نقل همگاني به ميزباني فرودگاه شهرکرد
این جلسه با موضوع نقش مدیریت شهرسازی در توسعه حمل و نقل همگانی به میزبانی فرودگاه شهرکرد و به ریاست آقای مهرداد تقی زاده ، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی با حضور مدیران کل اداره راه و شهرسازی و فرودگاه شهرکرد و همچنین معاون عمرانی استاندار ، مدیر کل مدیریت بحران و شهرداران برخی از شهرهای استان برگزار گردید .6 اردیبهشت 1397
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد