خبر خبر

بازديد سرزده جناب آقاي مهندس اسفندياري از فرودگاه شهرکرد
بازديد سرزده جناب آقاي مهندس اسفندياري قائم مقام محترم شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از کليه قسمتهاي فرودگاه شهرکرد به مدت 4 ساعت
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط