خبر خبر

بازديد جناب آقاي دکتر باقريان از فرودگاه شهرکرد
بازدید سر زده جناب آقای دکتر باقریان (عضوهیات مدیره و معاونت عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران) از واحدهای عملیاتی و اداری و همچنین پروژه ساختمان جدید ایمنی و آتش نشانی فرودگاه در روز جمعه انجام پذیرفت
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد