خبر خبر

نصب تابلوی راهنمای مسافر
تعویض و نصب تابلوهای راهنمای مسافر در فرودگاه شهرکرد در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و تسهیل در امر خدمات رسانی ، تابلو های قدیمی و فرسوده فرودگاه تعویض و تابوهای جدید جایگزین شد . هدف از نصب این تابلوها اطلاع رسانی و جلوگیری از اتلاف وقت و سهولت دسترسی مسافرین می باشد که با پیگیریهای بعمل آمده مدیریت فرودگاه شهرکرد نصب گردید . این تابلوها با الگو گیری از آخرین طرح ها و متدهای استاندارد فرودگاهی  در محل ترمینال های داخلی و خارجی و به تعداد 60 عدد تهیه و با هزینه بالغ بر 400/000/000 میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران تامین گردید.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد