خبر خبر

افزایش 60 درصدی درآمدهای فرودگاه شهرکرد
با پیگیری های مستمر برای افزایش پروازها و همچنین واگذاری اماکن ، درآمد فرودگاه شهرکرد در سال 95 نسبت به سال 94 قریب 60 در صد افزایش یافت . امید است با افزایش پروازها در سال 96 در مسیرهای جدید رشد درآمدی سیر سعودی خود را همچنان ادامه دهد .
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد