خبر خبر

نصب و راه اندازی سامانه FIDS

با همکاری اداره کل مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی و در حضور جناب آقای مهندس آقاجانی مدیر کل محترم مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی سامانه FIDS فرودگاه شهرکرد نصب و راه اندازی گردید .

سیستم مذکور بر اساس منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی بدست متخصصان مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی شرکت فرودگاههای کشور طراحی و اجرا گردیده است .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد