خبر خبر

کسب رتبه نخست در امر بستن حسابهای سال مالی 1395
کسب رتبه نخست در امر بستن حسابهای سال مالی 1395توسط امور مالی فرودگاه شهرکرد 
بر این اساس جناب آقای کرمی ،ذیحساب و مدیر کل امور مالی و درآمد با ارسال لوح تقدیر از آقای سید مهراب موسوی عامل ذیحساب و همکاران امور مالی فرودگاه قدردانی بعمل آورد .
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد