ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

19:00

ماهان IRM4542

تهران

طبق برنامه

گزارش تصویری گزارش تصویری

نمایش محتوا نمایش محتوا

 

 

 

 

اخبار فرودگاه
۲۷ آذر ۱۳۹۷

برگزاري کميته ايمني در فرودگاه شهرکرد

جلسه کميته ايمني فرودگاه در راستاي اجراي برنامه پايش مستمر شاخص هاي ايمني با حضور کليه اعضا در فرودگاه شهرکرد برگزار گرديد
۱۹ آذر ۱۳۹۷

برگزاري چهارمين جلسه ستاد اقامه نماز

چهارمين جلسه ستاد اقامه نماز فرودگاه در 19 آذرماه برگزار گرديد .
۱۹ آذر ۱۳۹۷

تقدير از فعالين در زمينه عفاف و حجاب

روز دوشنبه 19 آذرماه 1397 ، از همکاراني که درزمينه ترويج عفاف و حجاب در فرودگاه شهرکرد فعاليت داشته اند تقدير به عمل آمد .
۱۱ آذر ۱۳۹۷

مانور عمليات زمستاني فرودگاه شهرکرد

مانور عمليات زمستاني فرودگاه شهرکرد بمنظور آمادگي وبروز نمودن تهجيزات برف روبي با حضورمسئولين فرودگاه و واحدهاي درگير در عمليات زمستاني برگزار گرديد
۳ آذر ۱۳۹۷

جلسه اعضاء کميته ارزيابي عملکرد در فرودگاه شهرکرد

تقدير از اعضاء کميته ارزيابي عملکرد فرودگاه شهرکرد
۳ آذر ۱۳۹۷

اولين دوره آموزشي استاني پهبادها و اصول ايمني پرواز و مقررات هوايي فرودگاه شهرکرد

اولين دوره آموزشي استاني پهبادها و اصول ايمني پرواز و مقررات هوايي فرودگاه شهرکرد
۹ مهر ۱۳۹۷

قدرداني از پرسنل واحد ايمني و آتش نشاني

قدرداني از پرسنل واحد ايمني و آتش نشاني
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

به روز رساني و نصب و راه اندازي سيستم کنترلي روشنايي سطوح پروازي فرودگاه شهرکرد

به روز رساني و نصب و راه اندازي سيستم کنترلي روشنايي سطوح پروازي mimic touch screen فرودگاه شهرکرد توسط متخصصين تجهيزات فرودگاهي شهرکرد و ستاد فرودگاه شهرکرد