نمایش محتوا نمایش محتوا

نام مدیرفرودگاه : سروش سلیمی شهرکی

تلفن دفتر مدیر :038-32274090