نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

مديران (فرودگاه شهرکرد)

 

 نام مدیرفرودگاه : سروش سلیمی شهرکی

تلفن دفتر مدیر :038-32274090