نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

حمل و نقل فرودگاه شهرکرد

حمل و نقل عمومی از طریق شرکت اتوبوسرانی به فرودگاه موجود نیست

مسافران محترم می توانند از طریق تاکسی سرویسهای موجود در سطح شهر به فرودگاه انتقال پیدا کنند